Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Elena Čepčeková / spisovatelia

Elena Čepčeková

Elena Čepčeková
poetka, autorka zbierok básní, rozprávok pre deti a dievčenských románov, učiteľka

* 26.01.1922 Dolná Ždaňa
+ 6.1.1992 Bratislava
vzdelanie

ľudová škola, Dolná Ždaňa a Malý Kiar
stredná škola, Banská Bystrica a Zvolen

životopis

Narodila sa v roľníckej rodine. Uverejňovať začala v povojnovom Slniečku a Priateľovi dietok. Jej poéziu výrazne ovplyvnili reprezentanti týchto časopisov (M. Rúzusová-Martáková a D. Štubňa-Zámostský). Niektoré práce publikovala ako vydatá pod menom Elena Benešová.

Je autorkou diel pre deti a mládež so širokým tematickým a druhovým rozpätím. Jej knihy sú určené pre najmenších (leporelá) až po dospievajúcich (dievčenský román). Orientovala sa predovšetkým na dobovú problematiku vrátane aktuálnych etických problémov. Zaujal ju život v prírode, témy zo súčasného života na dedine a v meste, prostredie rodiny, školy, internátu. Písala poéziu – lyriku, veršovanú rozprávku, hrdinskú a životopisnú epiku, aj prózu – črtu, rozprávku, modernú rozprávku, novelu a román. Prejavila sa ako dobrá rozprávačka zážitkov a skúseností mladého dievčaťa z rozličných prostredí predmníchovskej republiky

Pôsobenie
1945 učiteľka, Kostoľany pod Tríbečom
1946 úradníčka Osídľovacieho úradu, Bratislava
1949 – 50 propagačné oddelenie Československého štátneho filmu, Bratislava
1950 – 54 vedúca redaktorka Ohníka
1955 – 57 vedúca redaktorka Zorničky
1958 – 59 riaditeľka Domu osvety, Nové Mesto nad Váhom
1968 redaktorka obnoveného Slniečka

tvorba

Poézia
1948 Slniečko
1950 Tá naša dedinka
1952 Svitol dníček
1955, 1958 Stračia nôžka
1956 Hrdinovia
1956 Myšky, myšky, utekajte
1958 O lenivom kladivku
1959 Utopený mesiačik (7. vyd.1989),
1960, 1964 Dve mačiatka
1961 Čo môžeme – pomôžeme
1963 Cvičíme so zvieratkami
1969 A ja som už veľká (4. vyd. 1983)
1971 Veľký kráľ a malá myš

Próza
1951 Lístok Tuláčik
1953 Černobodka
1960 Dievča z majera (4. vyd.1982)
1961 Marcela, neplač! (2. preprac. vyd. 1982)
1961 My s červenou hviezdičkou
1962 Výhovorka býva horká (3. vyd. 1971)
1964 Mýlka neplatí
1966, 1983 Vierino veľké tajomstvo
1966 O jedno prosím (spolu s I. Blűhovou)
1970 Meduška (3. vyd. 1986)
1971 Meduška a jej kamaráti
1971 Móda, nemóda
1971 Jedenásť princezien a šašo
1972 Serenáda pre Martinu (3. vyd. 1988)
1973 Monika
1973 Tutulaj a Vrtichvost
1974 Nezabudni, Monika
1975 Monika; Nezabudni Monika ( spoločné vyd.)
1978 Kiki a Miki
1979 Slniečko na motúze
1982 Konôpka
1987 Monikine cesty

Rozhlasové hry
1973 Rudienka
1973 Roztancované kráľovstvo
1975 Štyri zlaté klasy
1977 Belasý krčah a ďalšie

Bábkové hry
1968 Loktibrada
1968 Dvaja bratia a princezná

Rozprávkové seriály pre rozhlas
1968 Ferbuška

Rozprávkové seriály pre televíziu
1969 Meduška

Ocenenie
1972 Cena Fraňa Kráľa za tvorbu pre deti a mládež

zdroj

Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; spracovala Viola Tóthová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.