Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Krista Bendová / spisovatelia

Krista Bendová

Krista Bendová
poetka, spisovateľka, prekladateľka

* 27.01.1923 Kráľová Lehota
+ 27.1.1988 Bratislava
vzdelanie

1935 - 38 gymnázium, Nové Zámky
1938 - 42 gymnázium, Banská Bystrica
1942 - 45 Filozofická fakulta Univerzity Komenského (kombinácia slovenčina-ruština), Bratislava
1943 - dramatická akadémia, Bratislava (štúdium zo zdravotných dôvodov neukončila)

životopis

Pochádza z rodiny železničného úradníka. Básne začala publikovať v rôznych časopisoch ešte počas gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici. Bola predovšetkým poetkou ľúbostnej a intímnej lyriky, pričom patrila ku skupine mladých autorov, ktorí zaujali voči fašizmu a agresivite hitlerizmu kritický postoj. Jej poézia vyúsťuje do úvah o ľudskej existencii, do úsilia čo najviac poznať a poznané vysloviť.

Do literárneho vývinu zasiahla predovšetkým ako autorka pre deti. Najmä v 60. rokoch napomohla formovaniu modernej parodizačnej autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru.

Bola autorkou scenárov pre televízne filmy a reportážnej knihy o procese s gréckym vlastencom Manolisom Glezosom Grécko žaluje (1959). Prekladala z ruskej literatúry (Inberová, Maršak, Saburov) a českej literatúry (J. Čapek, J. Noha).

Pôsobenie
1948 - 50 redaktorka literatúry pre deti vo vydavateľstve Pravda, Bratislava
1949 - 66 členka Slovenského výboru obrancov mieru
1951 - 56 Zväzu česko-slovenských spisovateľov, v redakcii 1956 – 58 redaktorka časopisu Roháč
1956 - 67 členka výboru čs. žien na Slovensku
1958 - 64 redaktorka v denníku Pravda; potom profesionálna spisovateľka

Ocenenia
1949 nositeľka Národnej ceny
1962 nositeľka Československej ceny mieru
1969 Cena Fraňa Kráľa

tvorba

Poézia
1948 Listy milému
1948 Milenec smútok
1948 Ruky
1950 Krajina šťastia
1955 O tú pieseň
1960 Cez oheň a vody
1965 Riziko
1967 Variácie na Osudovú a Nedokončenú

Poézia pre deti
1949 Čačky-hračky
1950 Čo sa robí, čo sa stalo
1951 Vtáčky (spolu s J. Kostrom pod pseudonymom Kristián Benko)
1951 Zvieratá (spolu s J. Kostrom)
1952 Pioniersky pochod
1953 Priamy smer do Tatier (spolu s J. Kostrom)
1954 Lesné zvieratká
1955 Ako Jožko Pletko poplietol si všetko
1956 Bola raz jedna trieda
1957 Cirkus Hopsasa
1959 Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko
1962 Čiernobiela rozprávka
1962 Frčko a ježko
1963 Kvapôčky
1963 Maťko ide do školy
1963 Sedem zlatých tajomstiev
1969 Rozpovie ti táto knižka, koho zjedla Mikimyška
1969 Bimbo cestuje
1969 Mám koníčka bieleho
1969 Zakvákala žabka
971 Tryskom na ihrisko
1971 Rozprávky z počítadla
1976 Čudná torta
1978 Odtrhni si básničku

Próza pre deti
1955 Nezábudky
1959 Prvé kroky (spolu s I. Blühovou)
1966 Kde bolo, tam nebolo
1966 Opice z našej police
1967 Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zvieratkách
1967 Osmijanko rozpráva osem rozprávok o princeznách
1967 Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zázračných krajinách
1968 Osmijanko rozpráva osem rozprávok o vtáčikoch
1968 Osmijanko rozpráva osem rozprávok o detektívoch
1969 Osmijanko rozpráva osem podvodných rozprávok
1969 Osmijanko rozpráva osem sladkých rozprávok
1971 Osmijanko rozpráva osem lesných rozprávok
1971 Osmijanko rozpráva 8 x 8 = 64 nových rozprávok
1974 Dobrodružstvá Samka Klamka
1981 Rozprávky z Dúbravky
1988 Šťastný pes
1994 Brumlíčkove rozprávky

Výber
1976 Pred zrkadlom

zdroj

Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; spracovala Viola Tóthová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.