Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Emil Belluš / výtvarné umenie

Emil Belluš

prof. Emil Belluš
architekt

* 19.09.1899 Slovenská Ľupča
+ 14.12.1979 Bratislava
vzdelanie

Základné vzdelanie a neskôr aj klasické osemročné gymnázium absolvuje v Banskej Bystrici, kde ho v osemnástich odvádzajú do domobrany. Z vojenskej služby je uvoľnený v roku 1918 ku štúdiu na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Budapešti, vtedajšom hlavnom meste Uhorska. Už nasledujúci rok ale odchádza na štúdiá do hlavného mesta novovzniknutej Česko-Slovenskej republiky, Prahy, na Fakultu architektúry ČVUT. V roku 1924 ako absolvent projektuje svoju prvú budovu v tradicionalistickom duchu, polyfunkčný Národný dom v Banskej Bystrici.

životopis

Emil Belluš bol prvorodeným synom stolárskeho majstra Daniela Belluša a jeho ženy Anny. Od roku 1925 má vlastný ateliér v Bratislave. V rokoch 1939 - 1970 pôsobí na SVŠT ako profesor, z toho 1945-6 ako dekan Odboru inžinierstvo staviteľstva. V roku 1955 akademik SAV, 1956 získava titul DrSc. Má zásluhu na založení SVŠT a architektonického školstva na Slovensku. Jeho poslednou budovou je Mladá garda v Bratislave z roku 1954, neskôr sa venuje už iba teoretickej a pedagogickej činnosti. V roku 1965 mu udeľujú cenu národný umelec a roku 1974 Cenu Dušana Jurkoviča. Zomiera v Bratislave v roku 1979 ako osemdesiatročný.
Dielo Emila Belluša znamená významný prínos pre európsku funkcionalistickú architektúru. Jeho Kolonádový most v Piešťanoch spolu s Krematóriom v Bratislave od architekta Ferdinanda Milučkého boli zaradené medzinárodnou úniou architektov medzi najzaujímavejšie stavby sveta.

tvorba

1930 - budova Slovenského veslárskeho klubu, Bratislava
1932 - Kolonádový most, Piešťany
1935 - Poštový a telegrafný úrad (dnes hlavná pošta), Piešťany
1936 - automatický mlyn NUPOD, Trnava
1934-1937 - družstevné domy na námestí SNP, Bratislava
1936-1938 - budova Národnej banky na Štúrovej ulici (dnes Generálna prokuratúra), Bratislava
1943 - budova Inžinierskej komory na Kapucínskej ulici, Bratislava
1946 - vodojem (s Havelkom), Trnava
1948 - budova Novej radnice na Primaciálnom námestí, Bratislava
1947-1950 - pavilón teor. ústavov SVŠT, dnes budova Fakulty architektúry STU na námestí Slobody, Bratislava
1948 - hotel Devín (s Kramplom a Uhliarikom), Bratislava
1954 - študentský domov Mladá garda, Bratislava


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.