Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Pataky / politické strany

Ján Pataky

JUDr. Ján Pataky
poslanec NR SR, SDKÚ-DS

* 8.06.1955
vzdelanie

 • 1994 – 1998 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach – doktorandské štúdium ukončené s titulom JUDr.
 • 1989 – 1994 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, štúdium ukončené s titulom Mgr.
 • 1970 – 1974 Stredná ekonomická škola v Bardejove
 • 1962 – 1970 Základná škola v Bardejove
 • životopis

  Patrí k najdlhšie pôsobiacim starostom na Slovensku, poslanec vyššieho uzemného celku Prešov, právnik.

  Pracovné pozície:

 • 1974 – 1986 Okresný národný výbor Bardejov finančný odbor /kontrolór/
 • 1986 – 1990 Tajomník MNV Hertník
 • 1990 – doteraz Starosta obce Hertník
 • 1998 – 2002 Prednosta OÚ v Bardejove
 • 2001 – doteraz Poslanec VÚC Prešov
 • 2002 – doteraz Poslanec NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo (člen), Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (člen)

  Iné spoločenské pozície:

 • Od roku 1989 Člen Slovenského poľovníckeho zväzu /hospodár/
 • Od roku 1999 Člen Komory komerčných právnikov
 • Od roku 2002 Predseda Správnej rady NsP Svätého Jakuba, n. o., Bardejov
 • Od roku 2004 Podpredseda Správnej rady na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove
 • Člen Slovenskej advokátskej komory

  Jazykové znalosti:

  Ruský a nemecký jazyk
 • zdroj

  SDKÚ-DS

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.