Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ladislav Pittner / vláda

Ladislav Pittner

Ladislav Pittner
okt. 1998 - máj 2001 - minister vnútra SR, mar. 1994 - dec. 1994 - minister vnútra SR, bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby

* 18.05.1934 Malacky
+ 15.8.2008 Bratislava
vzdelanie

1975 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied
1966 - 1970 Vysoká škola ekonomická smer ekonomicko - matematické výpočty
1965 ukončil štúdium na gymnáziu

životopis

Ladislav Pittner bol v rokoch 1998 - 2001 a v roku 1994 ministrom vnútra Slovenskej republiky. Pôsobil tiež ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby. V rokoch 1951 - 1953 bol uväznený za údajnú prostištátnu činnosť a špionáž v súvislosti s tzv. Katolíckou akciou.

Priebeh zamestnaní:

od 4. apríla 2003 - 26. júla 2006 Riaditeľ Slovenskej informačnej služby
1998 - 2001 minister vnútra Slovenskej republiky
1994 - 1998 poslanec Národnej rady SR za KDH, člen výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
marec - november 1994 minister vnútra SR
1990 - 1992 minister vnútra SR
1990 námestník riaditeľa Úradu na ochranu demokracie a ústavy v Prahe
1967 - 1990 Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva Bratislava, najskôr ako systémový programátor, neskôr ako samostatný vedecký pracovník v oblasti automatizácie
1953 - 1967 robotník v n. p. Tatra - Regena Bratislava, v posledných rokoch ako vedúci ekonomického úseku

Ladislav Pittner je ženatý, má štyri deti.

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.