Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Rasťo Piško / tváre a hlasy / divadlo, film, TV

Rasťo Piško
scenárista, publicista, herec


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.