Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Murgaš / regióny

Milan Murgaš

doc.Ing. Milan Murgaš CSc.
bývalý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bývalý predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

* 10.07.1951 Banská Bystrica
motto

V živote sú len tri skutočné hodnoty – zdravie, priateľstvo a láska.

vzdelanie

1975 Vysoká škola ekonomická v Bratislave
1982 kandidát vied
1985 docent
1991 Svetová zdravotnícka organizácia, ekonómia zdravotníctva
1992 Danish School of Public Administration, Copenhagen, výkonný manažment
1992 Health Management School, Groningen, vyšší zdravotnícky manažment

Zahraničné študijné pobyty:
University of Scranton, USA
Ministerstvo zdravotníctva Dánskeho kráľovstva
Akademická nemocnica Groningen, Holandsko
King´s Found College, Londýn

životopis

1975 - 1990 Vysoká škola ekonomická v Bratislave / odborný inštruktor, asistent, odborný asitent, docent, prodekan, dekan/
1990 - 1993 riaditeľ Rehabilitačného liečebného ústavu Kováčová
1993 - 1996 súkromný podnikateľ
1995 - 1999 vedúci katedry Ekonomickej fakulty UMB
1996 - 2000 prorektor pre rozvoj, UMB
2000 - 2006 rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici
2002 - 2006 poslanec Národnej rady SR za stranu SMER, člen Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu a člen Stálej delegácie NR SR v Zhromaždení Západoeurópskej únie
od 2006 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja


Špecializácia:
verejná ekonomika, ekonómia zdravotníctva, manažment zdravotníctva

Pôsobenie v riadiacich a poradných orgánoch vo vzdelávacích inštitúciách a verejnej správe:

Člen:
vedeckej rady UMB
Rady vysokých škôl pre rozvoj a financovanie
Komisie Ministerstva školstva SR pre tvorbu koncepcie rozvoja vysokých škôl
dozornej rady Krajskej rozvojovej agentúry v Banskej Bystrici
správnej rady Centra vzdelávania mimovládnych organizácií

Viceprezident:
Akadémia vzdelávania

Podpredseda správnej rady:
Centrum pre zdravotnú politiku a stratégie

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
Asociace veřejné ekonomie
Association of University Programs in Health Administration
American College of Healthcare Executives

Prednášky na univerzitách v zahraničí:
USA, Poľsko, Česká republika, Argentína, Španielsko

Dlhodobé pôsobenie na univerzitách v zahraničí:
1997-2001 University of Scranton, Fakulta zdravotníctva, vzdelávania a ľudských zdrojov

Ocenenia:
Zlatá medaila UMB

Ovláda anglický a ruský jazyk.

E-mail: mmurgas@vucbb.sk

tvorba

Publikácie: z oblasti ekonómie a manažmentu zdravotníctva.

záujmy

vysokohorská turistika, bežecké lyžovanie, hudba

zdroj

Národná rada SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.