Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Branislav Lichardus / medicína / funkcionári vedy a vzdelania

Branislav Lichardus

prof.MUDr. Branislav Lichardus DrSc.
lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, rektor Vysokej školy manažmentu

* 1.12.1930 Liptovský Mikuláš - Palúdzka
vzdelanie

1956 Lekárska fakulta UK Bratislava

Dlhodobé študijné pobyty:
1984 Austrália
1971 Belgicko
1964-1965, 1968, 1972, 1990 Kanada
1947-1948 Francúzsko

Krátkodobé študijné pobyty:
USA, Japonsko, Nemecko, ZSSR, Maďarsko, Poľsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

od 2000 Vysoká škola manažmentu - City University Programs, Trenčín, Bratislava, Poprad, rektor
1998-2001 Predsedníctvo SAV, konzultant
1994-1998 Ministerstvo zahraničných vecí SR, prvý veľvyslanec SR v USA
1992-1995 Predsedníctvo SAV, predseda SAV
1990-1992 zakladajúci predseda Grantovej agentúry SAV a vysokých škôl SR
1957-1998, 2003-2004 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Okresný ústav národného zdravia, Bratislava - okolie

Najdôležitejšie výsledky:

Biologický dôkaz existencie nátriuretického hormónu
Dôkaz úlohy zadného hypotalamu v regulácii objemu mimobunkovej tekutiny
Metóda skráteného vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek a liečby nočného pomočovania u detí

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská endokrinologická spoločnosť (čestný predseda)
Chorvátska akadémia vied a vo viacerých zahraničných odborných spoločnostiach (čestný člen)
Academia Scientiarum et Artium Europea
Medzinárodná fyzilogická spoločnosť
Medzinárodná endokrinologická spoločnosť
Slovenská akademická spoločnosť
Učená spoločnosť SAV, od 2003 zakladajúci predseda
Slovenská lekárska spoločnosť, predseda (1990 - 1993)
Slovenská a Československá endokrinologická spoločnosť Čsl. lekárskej spoločnosti Jana Ev. Purkyně, predseda (1973 - 1992)

Ocenenia:

Zlatá medaila SAV
Zlatá plaketa ČSAV
Zlatá plaketa SLS
Medaila J. A. Komenského
Jesseniova zlatá plaketa SAV
Štátna cena
Zlatá oblička
dve ceny Literárneho fondu za najlepšiu knižnú publikáciu a ďalšie
čestný občan štátov Illinois a Ohio, USA

Manželka: MUDr. Eva Kellerová, DrSc (1932)

e-mail: blichardus@vsm.sk

tvorba

Monografie a Časopisecké publikácie:

1993 Praktická endokrinológia (SAP)
1989 Vasopressin - disturbed secretion and its effects (Kluwer)
1988 Klinická endokrinológia (OSVETA)
1980 Hormonal regulation of sodium excretion (Elsevier)
1978 Mechanizmy rýchlej renálnej regulácie objemu extracelulárnej tekutiny (VEDA)
1970 Regulation of Body Fluid Volumes by the Kidney (Karger)

vyše 200 publikácii v odborných časopisoch

Vedecká výchova: 8, z toho 2 univ. prof.

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.