Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Anna Halinárová / regióny

Anna Halinárová

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta Stará Turá

zdroj

www.staratura.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.