Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Anton Steinecker / hudba

Anton Steinecker

Anton Steinecker
skladateľ

* 9.12.1971 Bratislava
vzdelanie

od 2002 Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater v Nemecku (Theo Brandmüller)
2002 medzinárodná hudobná akadémia "Master de Pontlevoy" vo Francúzsku (Mark Kopytman)
2001, 2003 Ostravské dni novej hudby, skladateľské semináre a festival (Christian Wolff, Alvin Lucier, Jean-Yves Bosseur, Petr Kotík, Tristan Murail)
2001 CASMI, letné skladateľské kurzy, Praha (Ladislav Kubík)
od 1999 doktorand na VŠMU v Bratislave u Dušana Martinčeka a Vladimíra Bokesa
1998 – 2000 The Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance (Mark Kopytman)
1996 Bohemia Festival, Kostelec nad Černými lesy (Dušan Martinček)
1995 – 1996 absolvoval stáž na HAMU v Prahe u Svatopluka Havelku a Juraja Filasa
1993 – 1998 štúdium kompozície súkromne u Tadeáša Salvu a na VŠMU v Bratislave u Jozefa Sixtu a Dušana Martinčeka
1991 – 1992 pokračoval v štúdiu hry na kontrabase na Konzervatóriu v Kroměříži
1986 – 1991 štúdium hry na viole a hry na kontrabase na Konzervatóriu v Bratislave

životopis

Ceny a vyznamenania:

2004 Cena SOZA za dielo Sláčikové trio za najúspešnejšiu skladbu mladého autora v oblasti vážnej hudby

zdroj

Hudobné centrum

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.