Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Enikő Ginzery / hudba

Enikő Ginzery

Enikő Ginzery
cimbalistka, hráčka na starých nástrojoch

životopis

Ceny a vyznamenania:

1997 1. medzinárodný festival cimbalu, Valašské Meziříčí (CZ) - 1. cena, laureát, zvlaštna cena poroty za suverénne ovládnutie nástroja a mimoriadny muzikálny prejav
1995 medzinárodný mládežnícky festival hudby Jeseň v starom Plovdive (BG) - cena Najlepší zahraničný účastník festivalu ako duo Salterio s Veronikou Maradászovou

tvorba

Repertoár:

Edith Canat de Chiry (Lands away), Jaromír Dadák (Concert etudes), Jaromír Dadák (Sonata), Jaromír Dadák (Concertino pre cimbal a orchester), Jaromír Dadák (Miniatúry), Peter Maxwell Davies (Sonatina), László Dubrovay (Concerto), Alois Hába (Suite op. 91), Klaus Huber (Concerto), Miloslav Ištván (Cinque fragmenti per salterio solo), Zoltán Jeney (Shavings), Erhard Karkoschka (Zymbelsplitter), Václav Kučera (Spektra), György Kurtág (Tre altri pezzi op. 38a), György Kurtág (Hry (1973–1995) Výber), György Kurtág (Splitter op. 6/c), György Kurtág (8 duos op. 4), György Kurtág (Seven Songs op. 22), György Kurtág (In Memory of a Winter Sunset op. 8), György Kurtág (Scenes from a Novel op. 19), György Kurtág (Tre pezzi op. 38), Georg Lawall (Anderseits op. 41), Markus Lehmann (Anathesis und Dithyrambos), Kamilló Lendvay (Dispositions), Chiel Meijering (Popcorn), Györgi Ránki (Concerto), Peter Sander (Four Microdots), László Sáry (Letters), László Sáry (Sonati No. 3), László Sáry (Sounds), Igor Stravinskij (Ragtime pre 11 nástrojov), Sándor Szokolay (Quatro Lamenti), János Vajda (Gregorian Song), Zbyněk Vostřák (Hieroglyfy pre cimbal op. 60), Gérard Zinsstag (Espressivo for cimbalom and 13 instruments)

Slovenská tvorba:

Juraj Beneš (Haiku 12 piesní pre soprán a cimbal)*, Juraj Beneš (The white rabbit with pink eyes looking at a watch and Alice started)*, Peter Jantoščiak (Concertino pre cimbal a komorný orchester), Juraj Pospíšil (Concerto per salterio ed orchestra op. 70), Juraj Pospíšil (Suita op. 66)

zdroj

Hudobné centrum

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.