Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Cikker / hudba

Ján Cikker

Ján Cikker
hudobný skladateľ

* 29.07.1911 Banská Bystrica
+ 21.12.1989 Bratislava
vzdelanie

 • základy
 • hudobného vzdelania získal od svojej matky a Viliama Figuša - Bystrého
 • 1921 – 1929
 • gymnázium v Banskej Bystrici
 • 1930 – 1935
 • Konzervatórium v Prahe (kompozícia - Jaroslav Křička, dirigovanie - Pavel Dědeček, hra na organe - Bedřich Antonín Wiedermann, hra na klavíri - Růžena Kurzová)
 • 1936 – 1937
 • Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (dirigovanie - F. Weingartner)
 • 1936 – 1939
 • štúdium kompozície u Vítězslava Nováka na Majstrovskej škole v Prahe
  životopis

 • od 1939
 • pedagóg na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave
 • 1945 – 1948
 • dramaturg opery SND
 • 1951 – 1973
 • profesor kompozície na VŠMU v Bratislave

  tvorba

  Opera:

  Juro Jánošík opera (1950–1953) ,TEXT Š. Hoza
  Beg Bajazid opera (1957) ,TEXT J. Smrek
  Mister Scrooge opera (1958–1959) ,TEXT autor podľa Ch. Dickensa
  Vzkriesenie opera (1959–1961) ,TEXT autor podľa L. N. Tolstého
  Hra o láske a smrti opera (1966) ,TEXT autor podľa R. Rollanda
  Meteor opera (iba 1. dejstvo) (1966) ,TEXT autor podľa P. Karvaša
  Coriolanus opera (1970–1972) ,TEXT autor podľa W. Shakespeara
  Rozsudok opera (1977) ,TEXT autor podľa H. Kleista
  Obliehanie Bystrice opera (1979–1981) ,TEXT autor podľa K. Mikszátha
  Zo života hmyzu opera (1984–1986) ,TEXT autor podľa bratov Čapkovcov
  Antigóna opera (nedok.) (1987–1989) ,TEXT autor podľa Sofokla

  Symfonický orchester:

  Symfónia c mol (inštr. Sonáty c mol op. 11) (1930)
  Epitaf (1931)
  Capriccio op. 14 č. 3 (1936)
  Jarná symfónia op. 15 (1937)
  Symfonietta op. 16 č. 2 (inštr. Sonatíny op. 12, č. 1) (1938)
  Leto op. 19 (1941)
  Slovenská suita op. 22 (1943)
  Selanka op. 23 (1944)
  Pochod povstalcov (1945)
  Ráno op. 24 (1945–46)
  Spomienky op. 25 (1947)
  Vlčie diery (1948–49)
  Dramatická fantázia (1956)
  Variácie na tému z Verdiho opery Maškarný bál (1962)
  Blažení sú mŕtvi. Meditácia na tému Heinricha Schütza (1964)
  Orchestrálne štúdie k činohre (1965)
  Hommage á Beethoven (1969)
  Variácie na slovenskú ľudovú pieseň (1970)
  Epitaf – Nad starým zákopom (1973)
  Symfónia 1945 (1974)
  Paleta (1981)

  Sólový hlas (hlasy) a orchester:

  Vojak a matka (Boj) (1943) ,TEXT A. Žarnov
  Hymnus roľníka (1950) ,TEXT V. Erben
  Desať uspávaniek (1973) ,TEXT ľud.
  Chodníčky po horách (1973) ,TEXT ľud.
  Sólový hlas (hlasy), zbor a orchester hore
  Cantus filiorum op. 17 (1940) ,TEXT V. Reisel
  V spomienkach (1955) ,TEXT ľud.
  Syn môj premilený (1973) ,TEXT ľud.
  Óda na radosť (1982) ,TEXT M. Rúfus

  Zbor a orchester:

  Vianočná kantáta (1930)
  Veľkonočná kantáta (1931)
  Zdravica Stalinovi op. 30 (1949) ,TEXT F. Kráľ

  Jeden sólový nástroj a orchester:

  Concertino op. 20 (1942)

  Inštrumentálne:

  Zvučka pre Bratislavské hudobné slávnosti (1972)

  Klavír a klavír 4 - ručne:

  Sonáta c mol op. 11 (1927)
  Dve fúgy (1932)
  Sonatína op. 12, č. 1 (1933)
  Symfonický prológ op. 13 č. 3 (1934)
  Klavírne variácie op. 14, č. 1 (1935)
  Uspávanka (1942)
  Pochod povstalcov (1944)
  Zvučka pre Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici (1944)
  V samote op. 16 (194?)
  Tatranské potoky (1954)
  Čo mi deti rozprávali (1962)
  Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň (1973)

  Dva nástroje:

  Suita op. 13 č. 1 (1934–1935)

  Tri nástroje:

  Fúga (1934)
  štyri nástroje hore
  Fúga (1932)

  Sláčikové kvarteto:

  Sláčikové kvarteto B dur (1928)
  Sláčikové kvarteto č. 1 op. 13 č. 2 (1935)
  Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2 (1935–1936)
  Scherzo (1940)
  Domovina (1986)

  Dychové kvinteto:

  Scherzino op. 12 (1934)

  Osem nástrojov:

  Zvučka pre Veľkú cenu Slovenska (1959)

  Sólový hlas s klavírom:

  Měsíční květ op. 14 č. 1 (1936)
  O mamičke (1940) ,TEXT V. Beniak, A. Guoth, F. Hečko
  Päť slovenských ľudových piesní (1975)

  Inštruktívne:

  Dve skladby pre mládež op. 27 (1948)

  Hudba pre divadlo:

  Ivan Hrozný (1946) ,TEXT A. Tolstoj
  Pásmo poézie Janka Jesenského (1946)
  Skrotenie zlej ženy (1946) ,TEXT W. Shakespeare
  Hamlet op. 31 (1949) ,TEXT W. Shakespeare

  Úpravy folklóru:

  To moje srdiečko (1975) ,TEXT ľud.

  Inštrumentálne úpravy folklóru:
  Dupák op. 31 č. 1 (1950)
  Verbunk (Kuruci) (1952)
  Hviezdnatá noc (1954)
  Stretnutie (1954)
  Sitnianski rytieri (1969)
  Keď som bol mladý (1972)
  Zemplínsky tanec (1975)

  Vokálno - inštrumentálne úpravy folklóru:

  Vyletel vták op. 31 č. 2 (1950) ,TEXT ľud.
  Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3 (1950)
  Keď som ja v Žiline (1953) ,TEXT ľud.
  Na Jána (1954) ,TEXT ľud.
  V spomienkach (1955) ,TEXT ľud.

  Úpravy:

  Borodin, A.: More (1950)
  Grečaninov, A.: Noc (1950)
  Rachmaninov, S.: Jarné vody (1950)

  Miešaný zbor:

  Medzi horami (1940) ,TEXT ľud.
  Vlha, vlha, pekný vták (1954) ,TEXT ľud.
  Tichá noc, svätá noc (1967)
  Tri zbory (1970) ,TEXT ľud.
  Kač, domu kač (1975) ,TEXT ľud.
  Tri slovenské ľudové piesne (1975)
  Trebišov to valal (1982) ,TEXT ľud.
  Dva partizánske zbory (1984)

  Mužský zbor:

  Hučí a stene Dnepr široký… (1957) ,TEXT ľud.
  Tri mužské zbory (1968) ,TEXT ľud.
  Tri ukrajinské ľudové piesne (1975)

  Zbor a nástroje:

  Pochod povstalcov ,TEXT M. Ferko
  Vianočné koledy (1940)

  Krátkometrážny dokumentány film:

  Svetlo a sila op 26 (1947) RÉŽIA B. Voděrka
  Svet najmenších op. 28 (1949) RÉŽIA V. Zimmer
  Export-import op. 29 (1949) RÉŽIA V. Kubenko
  Oslobodená dedina op. 30 (1949) RÉŽIA V. Sent
  Záleží na vás (1949) RÉŽIA B. Voděrka

  Dlhometrážny hraný film:

  Vlčie diery op. 27 (1948) RÉŽIA P. Bielik

  zdroj

  Hudobné centrum

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.