Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Adrian Rajter / spoločenské vedy / tretí sektor / hudba / tváre a hlasy / novinári

Adrian Rajter

Adrian Rajter
muzikológ, producent

* 1968 Bratislava
vzdelanie

 • Adrian
 • Rajter vyštudoval hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na základe rakúskeho vládneho štipendia absolvoval študijný pobyt na Inštitúte pre hudobnú vedu na Univerzite vo Viedni.
  životopis


 • Po
 • ukončení štúdií pracoval na oddelení umeleckej prevádzky Slovenskej filharmónie, v rokoch 2001 - 2002 bol dramaturgom tejto inštitúcie.

 • Koncom
 • roku 1995 založil umeleckú agentúru RaRa Musica, ktorá od svojho vzniku participovala na dramaturgii, produkcii a organizácii početných hudobných podujatí a nahrávok. Medzi najvýznamnejšie patria Dni starej hudby (od roku 1996), festival Musica sacra Europaea (1997), festival komornej hudby Konvergencie, koncert Mládežníckeho orchestra Gustava Mahlera s dirigentom Claudiom Abbadom (2004), multimediálne predstavenie La Nuit holandského autora Merlijna Twaalfhovena (Bratislava - Stará tržnica, Amsterdam – Paradiso, 2004), hudobné nahrávky k muzikálom a multimediálnym predstaveniam skladateľa Henricha Leška Romeo a Júlia (Bratislavské divadlo tanca), Strom (SĽUK), Báthoryčka (SĽUK / Divadlo Andreja Bagara; Divadlo Jonáša Záborského), viaceré CD nahrávky súboru Musica aeterna (o. i. Soirée à Gotha – s tvorbou J. A. Bendu, CD Hudba z mesta Trenčín), svetová premiéra opery Fernand Cortez Gaspara Spontiniho na CD (SF, dirigent Jean-Paul Penin), prvé prfilové CD spišského barokového polyfonika Jána Šimbrackého (Camerata Bratislava, dirigent Jan Rozehnal) a prvá nahrávka suít pre sólové violončelo J. S. Bacha na Slovensku (Jozef Lupták, violončelo).

 • Niekoľko
 • rokov organizačne a dramaturgicky vedie projektové súbory Bratislavský symfonický orchester a Bratislavský komorný orchester. Pod vedením dirigenta Antona Popoviča sa Bratislavský komorný orchester r. 2004 zúčastnil na projekte Slovensko – Európa v malom, v rámci ktorého so sólistami Ľubicou Vargicovou, trubkárom Joachimom Schäferom, hobojistom François Leleuxom a speváčkou Dagmar Livorovou vystúpil v Bruseli (Palais des Beaux-Arts), Paríži a Berlíne (Konzerthaus).

 • Adrian
 • Rajter bol niekoľko rokov redaktorom a moderátorom Štúdia starej hudby Rádia Ragtime. Texty uverejňuje v programových bulletinoch Slovenskej filharmónie, v odbornej i dennej tlači (napr. Hudobný život, Harmonie, SME, Domino Fórum, .týždeň). Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu, Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU a na FFUK v Bratislave.

 • Od
 • roku 2002 je členom výboru medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos Étos, roku 2005 bol členom programovej rady novozaloženého festivalu dvenedele.sk.
  Je členom správnej rady Komunitnej nadácie Bratislava a jedným z koordinátorov Mimovládneho výboru Naše Tatry.

  zdroj

  Adrian Rajter

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.