Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Cyprián Majerník / výtvarné umenie

Cyprián Majerník

Cyprián Majerník
maliar Generácie 1909

* 24.11.1909 Veľké Kostoľany
+ 4.7.1945 Praha
vzdelanie

1924 stredná hospodárska škola, Košice
1926 Súkromná maliarska škola G. Mallého
1931 Špeciálna maliarska škola, Praha (J. Obrovský)
1931 Všeobecná maliarska škola Akadémie výtvarných umení, Praha (J. Loukota)

životopis

Cyprián Majerník sa narodil v roku 1909 vo Veľkých Kostoľanoch pri Trnave. Vo svojom rodisku prežil len detstvo, študoval na meštianskej škole v Pezinku, potom nastúpil na strednú hospodársku školu v Košiciach (1924), v roku 1926 krátko navštevoval súkromnú maliarsku školu Gustáva Mallého v Bratislave.
Väčšinu svojho života však prežil slovenský maliar v Prahe, kam odišiel v roku 1926 študovať maliarstvo na Akadémiu výtvarných umení. V českej metropole zrealizoval aj svoju prvú vlsatnú výstavu, bolo to v roku 1930, keď svoje práce prezentoval na výročnej školskej výstave. Tieto práce boli charakteristické silným vplyvom H. Matissa a A. Deraina.
Jeho ďalšia tvorba bola ovplyvnená pobytom v Paríži v rokoch 1931 - 1932, ktorý bol sprevádzaný ťažkosťami. V dielach sa odzrkadľovali nové skúsenosti a inšpirácie získané v parížskom prostredí, ale tiež zoznámenie sa maliara s dielom Marca Chagalla. Do tohto obdobia patria napríklad obrazy Dve madony, Teliatko, Svadba – Dve postavy z albumu, Morena či Dvorček.
Prvú samostatnú výstavu svojej tvorby zrealizoval Cyprián Majerník v roku 1935 a predstavil na nej kolekciu 37 olejov, gvašov a akvarelov. Obdobie po roku 1936 zachytáva tvorbu, v ktorej sa orientoval na zobrazovanie koní a jazdcov, klaunov a krasojazdkýň, masiek, vyhnancov, Don Quijotov, zajatcov a utečencov. Druhú samostatnú výstavu pripravil na jeseň roku 1940. Výstavu tvoril súbor 40 diel, od Bartolomejskej noci z roku 1936 až po najnovšie práce z roku 1940.

Cyprián Majerník patril k umelcom tzv. Generácie 1909, ktorá dostala meno podľa roku narodenia mnohých významných umelcov tej doby (napr. Ján Mudroch, Ján Želibský, Ester Šimerová). Väčšina predstaviteľov tejto generácie študovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Školu končili na začiatku druhej svetovej vojny, ktorá zasiahla do ich životov.
Cyprián Majerník patril medzi generáciu, ktorá hľadala národný výraz, spojený so sociálnou ideou. Čerpal z minulosti, čo pôsobilo nielen na vedomie slovenského národa, ale aj na city slovenského odboja - boja za slobodu.

Ocenenia:

1942 čestná cena Umeleckej besedy
1971 Rad T. G. Masaryka (in memoriam)

tvorba

Utečenci
Utečenci II.
Don Quijote
Milosrdný samaritán
Dve madony
Teliatko
Svatba – Dve postavy z albumu
Morena
Dvorček
Milenci
Kankán
Autoportrét
Ružový piesok
Jazdci
Leto
Milenci na periférii
Tatarská hlídka

Pozn.:
Fotografia v profile C. Majerníka je maliarov vlastný autoportrét

zdroj

www.artgallery.sk; Slovenská národná galéria

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.