Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Zoltán Palugyay / výtvarné umenie

Zoltán Palugyay
maliar a grafik 20.storočia

* 1898 Bodice
+ 1935 Ďumbier v Nízkych Tatrách
vzdelanie

1919-1922 Akadémia výtvarných umení v Budapešti (prof. E. Ballo).
1920-1921 súkromná maliarska škola prof. H. Hofmanna

životopis

Putoval po Slovensku a hľadal inšpirácie pre svoje diela. V náladách a tvaroch slovenskej krajiny i v bohatom kultúrnom a folklórnom živote. Aj jeho život skončil nevysvetliteľne. Zahynul v Nízkych Tatrách.

tvorba

Chatrč
Nízke Tatry

zdroj

www.isternet.sk, Jaroslava Milčíková

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.