Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vincent Hložník / výtvarné umenie

Vincent Hložník

Vincent Hložník
maliar, grafik, ilustrátor

* 22.10.1919 Svederník pri Žiline
+ 10.12.1997 Bratislava
vzdelanie

1937-1942 Umelecko-priemyselná škola v Prahe (prof. F. Kysela, J. Novák)

životopis

Boj za humanizmus a pokrok boli krédom jeho rozsiahlej tvorby. Týmto spôsobom sa snažil bojovať proti fašizmu. Problémy rodiny, ženy a materstva sa tiež objavili v jeho grafickej a ilustračnej tvorbe. Istotu a cit pre kontrast badáme aj v tvorbe podľa literárnych predlôh. Zaslúžil sa aj o rozvoj slovenskej grafiky práve pre stvárňovanie najpálčivejších problémov doby.

tvorba

Cyklus litografií:
Človek, Fašizmus, Povstanie, Transport
Cyklus drevorytov:
Atómový teror, Ústava ČSSR

zdroj

Jaroslava Milčíková

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.