Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Zajac / spoločenské vedy / parlament / novinári

Peter Zajac

Prof. PhDr. Peter Zajac DrSc.
poslanec NR SR, Most-Híd, publicista, literárny vedec

vzdelanie

absolvent slovakistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

životopis

od decembra 2001 člen predsedníctva a predseda Programovej rady OKS
1998-2001 poslanec NR SR, člen Ústavoprávneho výboru NR SR
1999-2001 podpredseda DS
1995-1999 člen Predsedníctva a predseda Konzultačného zboru DS
1991-1992 člen Prezídia ČSAV
1990-1991 prvý predseda slovenského centra P. E. N.
1991-1992 poradca predsedu SNR Františka Mikloška
1990-1992 predseda Ministerského klubu VPN
1989 - spoluzakladateľ VPN

Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave a prednáša slovakistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne.

tvorba

Venuje sa literárnej teórii (Tvorivosť literatúry (1990), Pulzovanie literatúry (1993)) a politickej publicistike a esejistike (Päť rokov po (1994 – 1996), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004), 1+1 (spoluautorom je Fedor Gál, 2004)). V rokoch 1998 – 2001 bol poslancom NR SR. Od septembra 2001 je predsedom Správnej rady a zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Je garantom analytickej skupiny Rozvoj spoločnosti a politický systém

zdroj

www.ok.sk, www.konzervativci.sk, spracovala Monika Martišková

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.