Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Karol Ježík / novinári

Karol Ježík
zakladajúci šéfredaktor denníka Sme

* 2.12.1953 Trnava
+ 14.12.1998 Bratislava
vzdelanie

Filozofická fakulta UK, Bratislava

životopis

Karol Ježík sa narodil v Trnave. Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Dlhé roky pracoval ako športový novinár v Československej tlačovej kancelárii (ČSTK) na Slovensku, neskôr v denníku Smena. Po zmene politického režimu ho kolegovia zvolili za šéfredaktora. Na začiatku januára 1993 bol odvolaný, čo bolo dôsledkom mocenských zásahov druhej Mečiarovej vlády do vydavateľstva. Po jeho odvolaní a vymenovaní nového manažmentu v Smene odišla pod jeho vedením časť redakcie, ktorá založila denník SME.
Založenie a vývoj tohto denníka považujú nezávislí pozorovatelia za unikát, SME je jediným denníkom v postkomunistických štátoch, ktorý bol schopný ako nový produkt uplatniť sa a zostať na trhu z vlastných síl. Na denník bol neustále vyvíjaný politický nátlak. V roku 1995 odmietli všetky bratislavské tlačiarne SME tlačiť a skoro rok ho tlačili v KT Komárno, až si vydavateľ musel zadovážiť vlastnú tlačiareň. Tak isto v roku 1995 vláda zastavila činnosť Prvej slovenskej investičnej spoločnosti, ktorá údajne stála majetkovo za vydavateľom denníka. Napriek tomu sa denník SME udržal a pod vedením Karola Ježíka bol schopný získať aj vydavateľské právo na pôvodný denník Smena.
Pod vedením Karola Ježíka sa SME stal denníkom, patriacim k najčítanejším na Slovensku.
Karol Ježík svojou prácou prispel k budovaniu demokratickej žurnalistiky na Slovensku.

Ocenenia:
1998 Krištáľové krídlo, Mimoriadna cena udelená in memoriam


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.