Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Eduard Chmelár / spoločenské vedy / tretí sektor / novinári

Eduard Chmelár

doc. Mgr. Eduard Chmelár PhD.
publicista, spisovateľ, historik, mierový aktivista

* 21.08.1971 Modra
vzdelanie

 • 2005 - habilitácia v odbore slovenské dejiny
 • 2002 - titul PhD.
 • 1993 – 1998 - postgraduálne štúdium na Katedre slovenských dejín a
  archívnictva FFUK
 • 1993 - šesťmesačný študijný pobyt na University of Warwick, odbor interkultúrne vzťahy
 • 1989 – 1993 - FFUK Bratislava, odbor žurnalistika, titul Mgr.
 • 1985 – 1989 - Gymnázium Pezinok
 • životopis

  Prax:

 • od roku 2005 – prednáša na Katedre diplomacie a medzinárodných vzťahov
  FPVMV UMB v Banskej Bystrici
 • 1999 – 2003 - externe prednáša dejiny publicistiky na UMB
  v Banskej Bystrici
 • od roku 1995 - prednáša na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty
  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • 2000 - 2002 - prezident ISOS - Inštitútu pre solidárnu spoločnosť
 • 1999 – 2000 - zakladateľ a prvý šéfredaktor týždenníka SLOVO
 • 1997 – 1998 - vedúci zahraničnopolitického oddelenia denníka Práca
 • 1995 – 1996 - šéfredaktor dvojtýždenníka Knižná revue
 • 1994 – 1995 - redaktor Literárneho týždenníka
 • 1993 – 1994 - asistent Katedry žurnalistiky FFUK v Bratislave

  Členstvo v domácich organizáciách:

  predseda Združenia svetoobčanov, člen Slovenského centra PEN, člen Klubu spisovateľov literatúry faktu, zakladajúci člen Národného konventu o Európskej únii, člen mimovládnych organizácií Amnesty International a Priatelia Zeme.

  Najvýznamnejšie občianske aktivity:

 • 1989 – počas novembrovej revolúcie spoluzakladateľ VPN v Pezinku
 • 1999 – organizátor demonštrácie proti bombardovaniu Juhoslávie, iniciátor protestnej petície občanov odovzdanej Veľvyslanectvu USA na Slovensku
 • 2001 – koordinátor úspešnej kampane mimovládnych organizácií za zrušenie základnej vojenskej služby
 • 2003 – predseda petičného výboru za vypísanie referenda o vstupe do NATO
 • tvorba

  Knižné diela:

 • Uhorská tlačová politika. Nitra, UKF 1998.
 • Rozprava o zjednotení ľudstva. Bratislava, Vydavateľstvo SSS 2001.
 • Svet nie je na predaj. Bratislava, Eko-konzult 2003.

  Publicistická činnosť:

  Diesseits, Domino fórum, Historická revue, Hospodárske noviny, Knižná revue, Kultúra, slova, Labyrint, Listy, Literárny týždenník, Národná obroda, Otázky žurnalistiky, Práca, Pravda, Proglas, Regard sur l´Est, Slovak Review, Slovenské pohľady, Slovenský rozhlas, Slovo, Sme, Súvislosti, Tvorba T.

  Ocenenia:

 • Víťazstvo v literárnej súťaži Cena Laca Novomeského (1989)
 • Cena Nadácie Slovak Garden za štúdiu o publicistickej tvorbe Andreja Hlinku (1991)
 • Cena Literárneho fondu SR za esej Evolúcia a komunikácia (1995)
 • Cena Mikuláša Dohnányho za prínos k dynamizácii slovenskej žurnalistiky udelená pri príležitosti 150. výročia založenia Slovenských pohľadov (1996)
 • Cena Literárneho fondu SR za kultiváciu úvodníka a rozvoj stĺpčeka ako novinárskeho žánru v denníku Práca (1997)
 • Zlaté pero týždenníka SLOVO 2001 za najčítanejšieho autora periodika
 • Cena v čitateľskej ankete Debut roka 2001 za knihu Rozprava o zjednotení ľudstva
 • Cena v čitateľskej ankete Kniha roka 2003 za publikáciu Svet nie je na predaj
 • záujmy

  horolezectvo, knihy, klasická hudba

  zdroj

  Eduard Chmelár, týždenník SLOVO

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.