Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Bob / spisovatelia

Jozef Bob

PhDr. Jozef Bob
spisovateľ

* 6.10.1935 Tekovská Nová Ves
+ 6.11.2010 Bratislava
vzdelanie

1950- 1953 SVŠ Levice
1954 - 1959 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor literárna veda a francúzština

životopis

Jozef Bob je rodákom z Tekovskej Novej Vsi. Po absolvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratislave v roku 1959 pôsobil ako šéfredaktor v redakcii Kultúrneho života a ako redaktor v Slovenskej televízii, odkiaľ musel z politických dôvodov odísť v roku 1969.
V rokoch 1970 - 1995 bol redaktorom a vedúcim edičného odboru v Ústave zdravotnej výchovy. V roku 1995 sa zamestnal v Národnom literárnom centre a od roku 1996 bol riaditeľom v Dome slovenskej literatúry.
V rokoch 1996 - 1998 pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako generálny riaditeľ sekcie umenia.
V rokoch 1999 - 2004 bol šéfredaktorom Literárneho týždenníka
Literárneho (dvoj)týždenníka v rokoch 2004 - 2010.

Jozef Bob je členom Spolku slovenských spisovateľov. Bol šéfredaktorom Literárneho dvojtýždenníka v rokoch 2004 až 2010.

Ocenenia
1985 Národná cena
1993 Cena E.E.Kisha
1997 Cena J.M.Hurbana

Prezident SR Ivan Gašparovič mu 31. augusta 2006 udelil štátne vyznamenie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti kultúry .

tvorba

Vo vlastnej literárnej činnosti sa venoval literárno - historickej problematike a kritike medzivojnovej a súčasnej tvorby.
Napísal celý rad literárnych scenárov pre film a televíziu, vydal viacero titulov životopisných próz.

Výber z tvorby:

1998 Čas kniežat veľkomoravských
1992 Štúrovci
1989 Roky prelomu
1964 MOderný tradicionalista D. Chrobák

scenáre k životopisnému televíznemu triptychu o J.Kollárovi, A.Sládkovičovi a Ľ.Štúrovi - vyšli aj knižne pod názvom Ľúbostné siluety (1977 - 1980)

scenáre, podľa ktorých vznikli hrané televízne seriály :
Červené víno I.-III.
Vzkriesenie míny
Druhá láska
Orol a lastovička
Štúrovci I.-V.
Povstalecká história I.-VIII.

záujmy

história


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.