Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Stankovský / spoločenské vedy / hudba

Dušan Stankovský

Mgr. art. Dušan Stankovský
popredný klavirista, korepetítor, pedagóg, hudobný upravovateľ

* 6.01.1940
životopis

Po ukončení štúdia na VŠMU v Bratislave v roku 1962 vyučoval na Konzervatóriu v Žiline, neskôr na Pedagogickej fakulte UK v Trnave.
V rokoch 1982-1983 vyučoval a viedol koncertné korepetície na Music and Balletschool v Bagdade (Irak).
Od roku 1984 bol pedagógom a korepetítorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
V roku 1993 pôsobil ako operný korepetítor v Izmire (Turecko).
Okrem pedagogickej práce sa venoval koncertnej činnosti. Koncertoval v mnohých európskych krajinách a v USA.

V súčasnosti je naďalej pozývaný na mnohé významné medzinárodné súťaže, hudobné kurzy a pre svoju najvyššiu profesionalitu je vyhľadávaným partnerom na koncertných pódiách doma a v zahraničí.
Rovnako ako v klasickom umení je popredným umelcom, tak aj v oblasti všetkých ostatných hudobných žánrov je výborný klavirista tzv. salónneho typu.

Okrem koncertnej činnosti venuje sa stále pedagogickej praxe. Vyučuje súkromne klavír a poskytuje klavírne korepetície, ktoré umožnia pripraviť umelcov na hudobné konkurzy, súťaže, koncerty a podobne.
Svoj hudobný program pri spoločenských akciách, môže interpretovať na prenosnom elektr. klavíri, syntetizátore, keď sa v miestnosti nenachádza klavír. Navyše spolupracuje so svojou dcérou Andreou Stankovskou - Hallon, klaviristkou a flautistkou, s ktorou tvoria neopakovateľné flautové duo.

Významnejšie koncerty:

- Výchovné koncerty pre školskú mládež.
- Koncerty v kúpeľných a liečebných strediskách - Piešťany, Trenčianske Teplice, Sliač, Korytnica, Lúčky, Bardejov, Vysoké Tatry a iné.
29. januára 2003 Koncert v Galérii MIRO v kostole sv. Rocha v Prahe . Sólisti: Prof. Eva Blahová a M. Vojtko.
2001 Trnavská hudobná jar 2001 \"Večer operných a operetných melódií\". Sólisti: Masami Sato (Japonsko), Özay Gűnay (Turecko), Heinz Rank (Rakúsko).
- Koncerty v Dome slovenskej kultúry v Prahe.
2000 Letný festival v Bekescsabe (Maďarsko) Sólisti E. Horná - soprán a P. Šubert - baryton.
29. mája 2000 Otvorenie V. ročníka Dní slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej . Sólisti M. Babjak - baryton a R. Šašina - kontrabas.
9. marca 1998 Koncert v Koncertnej sieni Kúpeľnej dvorany v Trenčianskych Tepliciach . Sólisti Alina Mnuškina-Gurina (mezzosoprán) z Ruska a G. Beláček (basbaryton).
24. marca 2000 Koncert \"Ľúbostné rozhovory\" so speváckym duom: France Duval - soprán a Bruno Laplante - baryton (Canada) v Hudobnej sieni Bratislavského hradu
2000 Koncertné turné so Symfonickým orchestrom J. Straussa v Španielsku Dirigent Róbert Stankovský, sólisti O. Beračinská - soprán, O. Klein - tenor.
- Koncertné turné s Violin orchestra Bratislava v USA
5. novembra 1996 Koncert so sopranistkou Dominique Blier (Canada) v Pálfyho paláci
- Koncertné turné po Slovensku s černošskou speváčkou Vivian Martin (USA).
1990 Koncertné turné so sólistom Opery SND Fr. Zvaríkom vo Švajčiarsku

tvorba

Medzinárodné spevácke kurzy:
Piešťany - klavírne korepetície v triedach Obrazcovovej, M. Hajossyovej, E. Blahovej, P. Mikuláša, M. Beňačkovej.
Baden bei Wien, Internationale Sommerakademie Prag - Wien - Budapest. Klavírne korepetície v triede Prof. E. Blahovej.
Jaromeřice n. R., Majstrovské spevácke kurzy v rámci Medzinárodného hudobného festivalu P. Dvorského. Klavírne korepetície v triede Prof. E. Blahovej.

Medzinárodné spevácke súťaže:
Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka v Karlových Varoch
Medzinárodná spevácka súťaž W. A. Mozarta v Prahe
Medzinárodná spevácka súťaž v Barcelone
Medzinárodná spevácka súťaž M. Schneidera-Trnavského v Trnave
Medzinárodná spevácka súťaž Fr. Lehára v Komárne
Hudobná spolupráca a klavírne improvizácie v literárno-hudobných programoch:

Slovenský Prometeus (Básne P. O. Hviezdoslava, účinkovali V. Záborský, D. Laščiaková)
Od Tatier k Dunaju (J. Valentík, D. Laščiaková)
Slzy a úsmevy - život a tvorba M. Schneidera-Trnavského (E. Blahová, J. Ožvát, M. Došeková)
Kryštálová ruža - Poděbrady
Život a dielo J. A. Komenského (H. Michalíková)
A. S. Puškin a ruská romanca (E. Blahová, J. Ožvát, M. Došeková)
Osudy v tónoch zakliate - život a dielo F. Chopina (Vl. Rusko starší)
Poetický večer s J. Pántikom
Zo života a diela bratov Čapkovcov (J. Rozsíval, V. Obšil)
Hudobná produkcia v divadelnej hre Kontrabas. Predvedenie v Bratislave, Viedni a Paríži.

Mimokoncertná aktivita:
Nahrávka a aranžovanie vianočných piesní na audiokazety a CD-nosiče s D. Laščiakovou a H. Hulejovou.
Nahrávka muzikálových a filmových melódií s Violin orchestrom Bratislava.
Skriptá pre poslucháčov Pedagogickej fakulty, odbor hudobná výchova:
Metodický výber učiva pre štúdium klavírnej hry na Pedagogických fakultách. Vydala Pedagogická fakulta UK v Trnave r. 1975.
Klavírne úpravy a sprievody k piesňam pre 3. - 9. ročník ZDŠ. Vydala PdF-UK v Trnave r. 1977.
Ľudové piesne v klavírnej úprave pre ZDŠ. Vydalo SPN r. 1976.
Aranžmá operetných melódií pre inštrumentálne ansambly.

zdroj

Dušan Stankovský

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.