Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Zambor / spoločenské vedy / spisovatelia

Ján Zambor

prof. PhDr. Ján Zambor CSc.
básnik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg

* 9.12.1947 Tušická Nová Ves
životopis

Po skončení SVŠ v Michalovciach rok učil na Základnej deväťročnej škole v Nižnom Žipove, okres Trebišov. Študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pôsobil ako redaktor Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, bol interným vedeckým ašpirantom na FF UPJŠ v Prešove, redaktorom Literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach, od roku 1983 pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie v Bratislave, potom zakladajúcim šéfredaktorom časopisu Dotyky, od roku 1991 prednáša na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2003 - 2005 bol predsedom Klubu nezávislých spisovateľov.

tvorba

Básnické knihy:
2012Zelený večer / Grüner Abend (slovensko-nemecký výber, obsahuje aj knižne neuverejnené básne, zostavila a preložila Róza Domašcyna)
2007 Sťahovavé srdce (výber obsahujúci aj novú zbierku Nádhera zmesi)
2003 Melancholický žrebec (výber doplnený o nové básne)
2000 Soprán dažďových kvapiek
1995 Pod jedovatým stromom
1988 Plné dni
1983 Kôň na sídlisku
1980 Neodkladné
1977 Zelený večer

Literárnovedné knihy:

2010 Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu
2005 Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia.
2000 Preklad ako umenie
1997 Báseň a ticho.O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov
1981 Ivan Krasko a poézia českej moderny

Z editorských knižných prác:
2009 Hviezdoslav v interpretáciách
2007 Portréty slovenských spisovateľov 4
2006 František Andraščík: Eseje
2003 Portréty slovenských spisovateľov 3
2000 Portréty slovenských spisovateľov 2
1998 Portréty slovenských spisovateľov 1
2005 Laco Novomeský: Poézia
2004 Pavol Horov: Poézia
1983 Voľný verš v slovenskej poézii
1983 Ľubojsc, bože, ľubojsc, jaka je presladka. Antológia piesňovej ľudovej poézie zo Zemplína

Z novších knižných básnických prekladov:

2011 Kniha ruskej poézie
2010 Jorge Manrique: Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie. V interpretácii a preklade Jána Zambora
2008 Gennadij Ajgi: Obdarená zima
2005 Federico García Lorca: Cigánske romance
2001 Zaľúbený prach. Z poézie španielskeho baroka
2000 Jorge Luis Borges: Ten druhý, ten istý

Knižne mu vyšli preklady poézie: ruskej (A. S. Puškin, M. J. Lermontov, V. Briusov, A. Achmatovová, M. Cvetajevová, B. Pasternak, G. Ajgi), ukrajinskej (I. Franko, P. Tyčyna, D. Pavlyčko), španielskej a hispanoamerickej (Jorge Manrique a iné španielske elégie, sv. Ján z Kríža, výber z poézie španielskeho baroka, F. García Lorca, V. Aleixandre, M. Hernández, J. L. Borges, J. J. Padrón,) a českej (J. Seifert).

Knižné preklady poézie J. Zambora:

2012 Zelený večer / Grüner Abend (slovensko-nemecký výber, zostavila a preložila Róza Domašcyna)
2007 Snežni iskri. Stichotvorenia (preložil Dimitar Stefanov, výber z poézie preložený do bulharčiny)
2006 Anatolitiko chali (preložil Karel Čížek, bibliofilské vydanie prekladov básní do gréčtiny)
1998 Y sin embargo (výber z poézie v preklade do rozličných jazykov)

Jeho básne vyšli časopisecky alebo v antológiách v preklade do španielčiny, angličtiny, nemčiny, francúzštiny, ruštiny, ukrajinčiny, bieloruštiny, poľštiny, švédčiny, dánčiny, bulharčiny, maďarčiny, rumunčiny, lužickej srbčiny a do iných jazykov.

Za zbierku Neodkladné dostal výročnú cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ, za literárnovednú tvorbu prémiu A. Matušku udeľovanú časopisom Romboid a Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska, za prekladateľskú tvorbu Cenu Jána Hollého (trikrát), Cenu Zory Jesenskej, cenu vydavateľstiev Tatran a Slovenský spisovateľ a rad prémií Literárneho fondu.

zdroj

www.wikipedia.org

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.