Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Richard Rybníček / regióny / manažéri v médiách

Richard Rybníček

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín, bývalý riaditeľ Slovenskej televízie

* 7.11.1969 Trenčín
vzdelanie

Filozofická fakulta UK v Bratislave, žurnalistika

životopis

Začínal ako vnútropolitický spravodajca ČSTK (neskôr ČTK), denníka SME a agentúry SITA. V roku 1994 absolvoval odbornú stáž v Nemeckom spolkovom sneme v Bonne. V roku 1995 pôsobil ako hovorca primátora Bratislavy. V rokoch 1996–1997 študoval ako štipendista Nadácie Konrada Adenauera politické vedy na Univerzite Friedricha Wilhelma v Bonne.

Pracovné skúsenosti:

  • 2003 - 2006 - generálny riaditeľ STV
  • generálny riaditeľ TV JOJ
  • hovorca primátora Bratislavy
  • Inštitút pre verejné otázky
  • ČSTK (ČTK), SME, SITA

  • (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.