Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Roman Karlubík / manažéri v biznise

Roman Karlubík

Ing. Roman Karlubík MBA
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Duslo, a.s., podpredseda predstavenstva Agrofert Holding, a.s., Externý člen vedeckej rady Univerzity v Pardubiciach

životopis

Roman Karlubík je podpredsedom predstavenstva spoločnosti Agrofert Holding, a.s.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.