Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Gregor Tajovský / spisovatelia

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský
spisovateľ, prozaik, dramatik, vedúca osobnosť druhej vlny slovenského literárneho realizmu

* 18.10.1874 Tajov
+ 20.5.1940 Bratislava
vzdelanie

1886 – 1889 meštianska škola, Banská Bystrica
1889 – 1893 učiteľský ústav, Kláštor pod Znievom
1898 – 1900 obchodná akadémia, Praha

životopis

Pochádzal z rodiny remeselníka a hutníckeho dozorcu. Vyrastal však u starého otca Štefana Grešku, hutníckeho robotníka a domkára. Rodisko sa podpísalo pod jeho národnú uvedomelosť, čo mu pomohlo pri zblížení sa s banskobystrickými národovcami. Národné presvedčenie bolo neskôr dôvodom na časté striedanie učiteľských miest, keďže bolo prameňom nezhôd s vrchnosťou (cirkevnou i štátnou). Počas štúdií v Prahe sa stal členom spolku Detvan a zblížil sa s hlasistami a českými realistami. Prebúdzal národné povedomie dedinského a robotníckeho ľudu, sústredil sa najmä na odhaľovanie jeho zlého sociálneho postavenia, študoval jeho život (piesne, obyčaje, porekadlá, jazyk) a z neho čerpal hlavnú tematiku vo svojej prozaickej i dramatickej tvorbe.

V predmníchovskej republike zastával československú orientáciu, polemizoval s ľudákmi. Zostával buržoáznym demokratom, no dôsledná vernosť humanistickým ideálom z neho spravila účastníka niektorých akcií organizovaných komunistickými intelektuálmi. Ako prozaik patrí k vedúcim predstaviteľom druhej vlny slovenského literárneho realizmu. Jeho próza je pestrá žánrovo i tematicky. Svojou tvorbou akcentoval jej sociálnu podobu. Popritom ako dramatik je zakladateľom slovenskej realistickej drámy. Jeho tvorba bola argumentom v generačnom boji hlasistov najmä proti názorom a tvorbe Vajanského. V dielach zachytával aj folklór, predstavoval obraz súčasnej dediny a jej majetkové vzťahy.

Kriticky vystupoval proti separatistickému nacionalizmu, podporoval sociálny boj slovenských robotníkov. Podľa neho je pomenované divadlo vo Zvolene (činohra) a Banskej Bystrici (opera).

Vďaka tomu, že vyrastal u svojho starého otca, mal vrúcny vzťah k starším ľuďom. Svojho starého otca opísal vo viacerých poviedkach, ako napríklad Do kúpeľa, Prvé hodinky alebo Do konca.

Pôsobenie

1893 – 1894 učiteľ, Banská Bystrica, Horná Lehota, Kolárovice
1895 – 1898 učiteľ, Dohňany, Lopej, Pohorelá, Podlavice
1900 bankový úradník, Tatra banka, Trnava
1901 – 1904 pôsobil v Martine, tiež spoluredaktor Bielkových Ľudových novín
1904 – 1910 účtovník Ľudovej banky, Nadlak (Rumunsko)
1910 – 1912 vedúci tatra banky, Prešov
1912 tajomník Slovenskej národnej strany
1914 redaktor Národného hlásnika, Martin
1915 povolaný do vojenskej služby, ako politicky podozrivý odvedený na ruský front
1915 útek do ruského zajatia pri Dobrom poli
1916 prihlásil sa k formujúcemu sa čs. odboju v Kyjeva
1917 – 1918 redaktor Slovenských hlasov, Kyjev
1919 príchod do vlasti
1920 – 1925 vedúci umiestňovacej kancelárie česko-slovenských legionárov, Bratislava
9. 7. 1925 penzionovaný

tvorba

Próza
1893 Na mylných cestách
1896 Čarodejné drevce
1896 Starého otca rozpomienky
1896 – 1900 Rozprávky pre ľud
1897 Omrvinky
1897 Rozpomienka
1897 Z dediny
1898 Jastraby
1900 Rozprávky
1901 Úžerník a iné články
1902 Mládenci
1902 – 03 Besednice
1903 Maco Mlieč
1903 Apoliena
1904 Nové časy
1904 Besednice
1907 Smutné nôty
1907 - 10 Spod kosy
1908 Volebné rozprávky
1910 - 12 Tŕpky
1910 Lacná kúpa a predsa draho padla!
1911 V službe
1912 Slovenské obrázky
1913 – 15 Zbohom
1919 Prvý máj
1920 Rozprávky o československých légiách v Rusku
1928 Obrázky staré a nové
1929 Rozprávky z Ruska
1929 Úhrabky

Dráma
1898 Jej budúci
1898 Sľuby
1901 Ženský zákon
1905 Nový život
1906 Matka
1909 Statky zmätky (aj hra)
1911 Hriech
1912 Tma
1923 Smrť Ďurka Langsfelda
1934 Blúznivci
1938Hrdina

Poviedky
1908 Mamka Pôstková
1909 Horký chlieb
1909 Na chlieb
1909 Mišo
1910 Umrel Tomášik
1911 Jano Mráz
1911 Kosec Môcik

Hry
1896 Anička (nepublikovaná)
1898 Sľuby
1898 Konačka (nepublikovaná)
1898 Jej budúci
1899 Námluvy (nepublikovaná)
1922 Sova Zuza
1934 Blúznivci

Publicistika
1914 Výklad programu Slovenskej národnej strany, uverejnili Národnie noviny
1917 – 1918 Vojna a mier
1918 Malý kultúrny zemepis Slovenska 1-2
1919 O samospráve Slovenska
1919 Malý kultúrny zemepis východného Slovenska

Ďalšie
1930 Jej prvý román
1934 – 35 Sokolská rodina (v rukopise)

Zobrané spisy
1920 – 23 Spisy Jozefa Gregora Tajovského 1-11 (Zv. 7, 8 a 11 divadelné hry)
1928 – 34 Spisy Jozefa Gregora Tajovského 1-15 (Zv. 14 a 15 divadelné hry)
1946 – 49 Zobrané spisy Jozefa Gregora Tajovského 1-4
1953 – 58 Dielo 1-6 (Zv. 3 a 4 divadelné hry)

Výbery
1936 Výber z rozprávok
1951 Do konca
1953 Výber z diela
1953 Žliabky
1954 Apoliena
1954 Stratená skutočnosť a iné rozprávky
1959 Prvé hodinky a iné rozprávky
1960 Horký chlieb a iné poviedky
1965 Tajní boháči
1972 Pastierča
1973 Statky-zmätky a iné

zdroj

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Slovenská národná knižnica 2001; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1982; spracovala Viola Tóthová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.