Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Černaj / regióny

Ivan Černaj

Mgr. Ivan Černaj
primátor mesta Žiar nad Hronom

* 1.07.1963 Banská Bystrica
vzdelanie

1968 – 1976 II. základná škola Žiar nad Hronom, trieda z rozšíreným vyučovaním matematiky
1977 – 1981 SOU Hutnícke, odbor mechanik nastavovač, Žiar nad Hronom
1982 – 1987 Pedagogická fakulta, Nitra , aprobácia: matematika - základy techniky

životopis

Ivan Černaj sa narodil v Banskej Bystrici, absolvoval Pedagogickú fakultu v Nitre. Pôsobil ako pedagóg, zástupca riaditeľa ZŠ, bol majiteľom reklamnej firmy. Od roku 2002 je primátorom Žiaru nad Hronom. Od roku 2005-2009 bol podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Priebeh doterajších zamestnaní :

1987 - 1991 učiteľ matematiky na základnej škole
1991 podnikanie v oblasti polygrafie, reklamy a marketingu
1991 - 1993 zástupca riaditeľa ZŠ
1993 - 2002 majiteľ reklamnej firmy
od r. 2002 primátor mesta Žiar nad Hronom
od r. 2005 poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja
do 2009 podpredseda BBSK

zdroj

www.ziar.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.