Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Mináč / regióny

Peter Mináč

Ing. Peter Mináč
primátor mesta Tisovec

* 5.10.1956 Hnúšťa
vzdelanie

1971 – 1975 SPŠ v Brezne
1980 – 1982 Pedagogická fakulta Banská Bystrica, pedagogické 2 ročné štúdium
1993 – 1996 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta, bakalárske štúdium – Ekonomika a správa územných celkov
1997 – 2000 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta – inžinierske štúdium – Ekonomika a správa území

2001 Absolvent špecializovaného prípravného programu pre štrukturálne fondy EÚ v SR


životopis

Ing. Peter Mináč je primátorom mesta Tisovec od roku 1990.
Je ženatý, otec dvoch detí.
Od roku 2005 je poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Do roku 1998 pôsobil ako člen Rady ZMOS, v rokoch 1995 - 1996 bol predsedom Regionálneho združenie miest a obcí Horehronia a Stredného Rudohoria.
V súčasnosti pôsobí v Združení miest a obcí Gemera a Malohontu, je členom Rady ZMOGM, predsedom euroregiónu Slaná – Rimava. Zastáva tiež funkciu riaditeľa mikroregiónu Muránska planina.
Od roku 1990 je podpredsedom Ústrednej rady ZPOZ Človek – Človeku“ v SR so sídlom v Banskej Bystrici.
Od roku 2004 je členom dozornej rady StVS a. s. – zástupca akcionárov miest a obcí .
Ako člen pôsobí vo viacerých miestnych spolkoch a organizáciách.

Odborná prax:

1975 – 1980 ZŤS Tisovec, OTK-ár, majster
1980 – 1981 SPŠ Tisovec, vychovávateľ, učiteľ odbornej výchovy
1981 – 1986 RD Tisovec, technik
1986 – 1990 MsNV Tisovec, tajomník
1990 – primátor mesta Tisoveczáujmy

futbal, lyžovanie

zdroj

www.tisovec.com

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.