Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Oravec / regióny

Ján Oravec

Mgr. Ján Oravec
primátor mesta Štúrovo

* 7.09.1953 Levice
vzdelanie

1960 - 1969 ZDŠ, Štúrovo
1969 - 1972 SVŠ, Štúrovo
1972 - 1977 Právnicka fakulta Karlovej univerzity, Praha

životopis

Doterajšie zamestnania:

1977 - 1979 DP hl.m. Prahy- El.dráhy – vedúci oddelenia
1979 - 1981 ŠM Štúrovo – podnikový právnik
1981 - 1986 JRD Mužla - podnikový právnik
1986 - 1990 JRD Ľubá – podnikový právnik
od roku 1990 Mesto Štúrovo – primátor mesta

Doterajšie funkcie:

- predseda regionálneho združenia miest a obcí N. Zámky, Štúrovo, Šurany
- predseda regionálneho združenia miest a obcí „ Južný region“
- člen Rady a Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska
- podpredseda Euroregiónu Ister – Granum
- stály člen delegácie SR vo Výbore regiónov v Bruseli

zdroj

Ján Oravec, www.sturovo.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.