Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Štefan Bieľak / regióny

JUDr. Štefan Bieľak
primátor mesta Spišská Belá

vzdelanie

gymnázium v Kežmarku
Právnická fakulta UK v Bratislave

životopis

Ján Bieľak sa narodil v Kežmarku, je absolvent Gymnázia Kežmarok a Právnickej fakulty v Bratislave, už počas štúdia pôsobil v advokácií v Bratislave.
Po ukončení štúdia v roku 1998 začal pracovať v špecializovanej štátnej správe (Colný úrad Poprad). V roku 2001 absolvoval rigorózne štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave a bol mu udelený titul doktora práv.
V komunálnych voľbách 1998 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva ako nezávislý kandidát. V súčasnosti nie je členom žiadnej politickej strany, alebo hnutia.zdroj

www.spisskabela.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.