Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marián Michalec / regióny

Marián Michalec

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta Púchov

* 28.10.1967 Považská Bystrica
životopis

Mgr. Marián Michalec je rodený Púchovčan. Je ženatý, otec jedného syna. Má vysokoškolské výtvarné, jazykové a pedagogické vzdelanie. Medzi jeho záľuby patrí predovšetkým klasická ruská a francúzska literatúra, výtvarné umenie a hudba. Nie je členom žiadnej politickej strany alebo hnutia. Na funkciu primátora mesta kandidoval ako nezávislý kandidát.
Funkciu primátora mesta vykonáva odo dňa 13.apríla 2002, vo svojom tretom funkčnom období.

zdroj

www.puchov.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.