Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Gejza Pischinger / regióny

Gejza Pischinger

Ing. Gejza Pischinger
primátor mesta Nové Zámky

vzdelanie

1971 - 1975 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nové Zámky
1975 - 1980 Vysoké učení technické, fakulta elektrotechniky v Brne, zameranie: silnoprúdová elektrotechnika
1980 - 1985 Vysoká škola technická v Bratislave, Fakulta inžiniersko-pedagogická
Ďalšie vzdelanie:
1998 Školský manažment v Metodickom stredisku v Bratislave

životopis

Odborná prax:
1980 - 1982 Agrostav š.p. Nové Zámky (inžinier - projektant)
1982 - 1990 Krajský národný výbor, odbor školstva Bratislava (učiteľ odborných predmetov)
1990 - 2002 Riaditeľ Stredného odborného učilišťa na Jesenského ul., Nové Zámky
December 2002 Primátor mesta Nové Zámky

záujmy

Čítanie faktografickej literatúry, lyžovanie, kultúra, turistika


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.