Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Trstenský / regióny

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

zdroj

www.nm.mesto.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.