Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Šimka / regióny

Dušan Šimka

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta Nováky

* 5.10.1961 Bojnice
životopis

Dušan Šimka je primátorom mesta Nováky už piate volebné obdobie.

Pôsobenie vo verejnej správe:

apríl 1990 – november 1990:
- predseda Mestského národného výboru v Novákoch

Funkciu primátorom mesta vykonáva už piate volebné obdobie: 1990 – 1994, 1994 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006, 2006 - 2010.

Roky 1995 – 1999, 1999 - 2003:
- podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a predseda Komory miest

Roky 2003 - 2007:
- člen predsedníctva ZMOS a predseda sekcie práce a sociálnych vecí

Roky 2001 – 2003:
- zvolený Národnou radou SR za člena predstavenstva Národného úradu práce (NÚP)

2005:
- člen Predsedníctva ZMOSu

Od r. 1995:
– podpredseda Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (predtým Slovenská spoločnosť pre káblovú televíziu)

Roky 2001 – 2005:
- poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

zdroj

www.novaky.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.