Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Mindár / regióny

Ján Mindár

Ján Mindár
primátor mesta Nemšová

* 28.02.1943 Nemšová
vzdelanie

1957- 1961 Poľnohospodárska technická škola, odbor záhradník, Malinovo

Je absolventom viacerých odborných kurzov v oblasti samosprávy, ovláda ruský jazyk.

životopis

Ján Mindár je primátorom mesta Nemšová.
Po absolvovaní Poľnohospodárskej technickej školy v Malinove pracoval v rokoch 1961 – 1965 v Západoslovenských konzervárňach a liehovaroch Nové Mesto nad Váhom. Medzitým v rokoch 1962 – 1964 absolvoval základnú vojenskú službu. V rokoch 1972 – 1976 bol predsedom Miestneho výboru v Ľuborči a v rokoch 1976 – 1990 pracoval ako tajomník a podpredseda pre realizáciu investičnej výstavby MNV MÚ v Nemšovej. V rokoch 1992 – 1994 pracoval ako technik ZVAK Trenčín.
Primátorom mesta Nemšová je od roku 1994. Podieľal sa na integrácii obcí Nemšová, Ľuborča, Trenčianska Závada, v roku 1989 prispel k vzniku mesta Nemšová, podieľal sa na polyfikácii mesta, na vybudovaní vodovodu a kanalizácie, budovaní športovej haly, telovýchovných objektov, bytovej výstavbe, rekonštrukcii budovy MÚ Nemšová, úprave miestnych komunikácií, chodníkov, okružnej križovatky a cestného privádzača do mesta, podieľal sa na príprave priemyselných zón a individuálnej bytovej výstavbe v lokalite Záhumnie, Čerešňový sad, na výstavbe kaplnky v Ľuborči, na rekonštrukcii kaplnky a okolia v Trenčianskej Závade.
Je spoluzakladateľom Jarmoku v Nemšovej (12 ročníkov), Mestského plesu, podieľal sa na organizácii Letných promenádnych koncertov, športového Memoriálu P. Kenderu, behu Okolo Ľuborče (38 ročníkov), organizácii Výstav ovocia a zeleniny, gladiol (40 ročníkov) a podieľal sa tiež na osadení Pamätnej tabule Milénium 2002.
Za svoje pôsobenie vo funkcii primátora bol Ján Mindár ocenený viacerými oceneniami v rámci pôsobenia v Štátnej správe a oceneniami v rámci športu.
Ján Mindár je členom Gladiola klubu Bratislava, Gladivis Nový Jičín a Lilium Brno.
Je ženatý, otec dvoch synov. Pôvodným povolaním je poľnohospodár.

Primátorom je od:

1x zvolený: 1994 - 1998
2x zvolený: 1998 - 2002
3x zvolený: 2002 - 2006
4x zvolený: 2006 - 2010

tvorba

V roku 1972 sa podieľal na vydaní publikácie Ľuborča jubiluje.
Tiež je spoluautorom publikácií a odhalení Pamätných tabúľ - farárovi F. Madvovi, K. a Korperovi Zrínskemu.
Podieľal sa na vydaní bibliografie M. Velikého, J. Velikého, akademika Blažeja, na vydaní Monografií Dejiny Nemšovej, Kľúčového a Trenčianskej Závady, na vydaní publikácii 20. stretnutie rodákov Nemšová, Ľuborča, Trenč, Závada, Horné Sŕnie, Horná Súča, Dolná Súča, Skalka, Borčice, Hrabovka, Na dvore minulosti, Rozhovor s kaplánom Hankom, Na púti za Máriou, Krížom krážom po rodných chotároch, Z histórie športu v Ľuborči, Naša školská štyridsiatka a 50. výročie ZŠ v Nemšovej.

záujmy

pestovanie a šľachtenie gladiol, šport – funkcionár

zdroj

www.nemsova.eu

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.