Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Bobík / regióny

Jozef Bobík

Ing. Jozef Bobík
poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, bývalý primátor mesta Michalovce

* 25.01.1952 Veľaty
vzdelanie

Maturoval v roku 1971 na SPŠE Prešov. V roku 1976 ukončil vysokoškolské štúdiá na VŠT Košice.

životopis

Je ženatý, otec troch detí, nefajčiar. Patrí medzi veriacich katolíkov, obdivovateľov Dona Bosca a podporovateľov Saleziánskeho rádu.
Manželka Marta je vychovávateľkou. Od roku 1979 žije a pracuje v Michalovciach, kde začínal ako stredoškolský učiteľ. Neskôr pracoval v stredisku ÚMA v Chemku Strážske. Od roku 1986 bol zamestnaný vo firme KERKO Michalovce, kde sa prepracoval do pozície vedúceho elektroúdržby. Túto pozíciu zastával do komunálnych volieb v roku 1998, v ktorých sa stal najúspešnejším spomedzi 12 kandidátov na post primátora Michaloviec. O jeho jednoznačnej podpore rozhodla znalosť problematiky mesta, schopnosť nachádzať konštruktívne riešenia, pracovitosť a charakter. Je to osobnosť, ktorá venuje svoje sily, vedomosti a um pre rozvoj mesta a spokojnosť občanov. V komunálnych voľbách v roku 2002 sa stal primátorom po druhýkrát, kedy ako kandidát širokej koalície KDH, ANO, SZS, DÚ, SDĽ a HZD presvedčivo uspel spomedzi 6 kandidátov. Politicky je organizovaný v KDH.
Prejavuje aktívny záujem o spoločenské problémy a odbory, štátnu správu, samosprávu miest a obcí. Je presvedčený o potrebe a zmysluplnosti vzniku Zemplínskej župy. Od roku 1994 bol poslancom MsZ a členom mestskej rady v Michalovciach. Bol členom konkurznej a výberovej komisie a predsedom revíznej komisie Nadácie profesora Čolláka, ktorá zabezpečuje činnosť michalovskej pobočky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti je poslancom VÚC Košice, predsedom Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín a michalovský región, členom rady ZMOS.
Elektrotechnika a automatizácie sú jeho povolaním a koníčkom zároveň. Z viacerých záľub mu v ostatnom období ostáva čas len na angličtinu, tenis a futbal. Niekoľko rokov sa venuje pestovaniu stolových odrôd hrozna a na Slovensku ojedinelým rastlinám - kiwi, josta a taybery.
Do svojich predvolebných úloh si dal skompletizovať centrálnu mestskú zónu, vystavať nájomné byty a náročnú úlohu zriadiť priemyselný park v Michalovciach. Rovnako chce riešiť výzvy v oblasti školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu.
V rokoch 2001 - 2006 bol poslancom zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v prvom volebnom období.
V súčasnosti je od roku 2006 poslancom zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v druhom volebnom období.

záujmy

angličtina, tenis, futbal

zdroj

www.michalovce.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.