Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Eduard Vokál / regióny

Eduard Vokál

Ing. Eduard Vokál
primátor mesta Lipany

vzdelanie

1979 - 1984 VŠ Technická, Košice, odbor elektronické počítače
1999 - 2000 2-semestrálne štúdium “Managment neziskových organizácií”,Univerzita Mateja Bela, B. Bystrica

Semináre, workshopy a iné vzdelávacie aktivity hlavne v oblasti verejnej správy, samosprávy, managmentu a komunikácie.

životopis

Priebeh zamestaní:

- v rokoch 1984 - 1990 pracoval Eduard Vokál v ZVL Prešov ako programátor vo výpočtovom stredisku
- apríl 1990 kooptácia za poslanca MsNV v Lipanoch
- jún 1990 zvolený za predsedu MsNV v Lipanoch
- vo voľbách 1990, 1994,1998, 2002, 2006 bol Ing. Vokál zvolený za primátora mesta Lipany
- vo voľbách 2001 a 2005 bol zvolený za poslanca VÚC Prešovského samosprávneho kraja
- v období rokov 2001 - 2005 vykonával funkciu predsedu RZ ZMOS, predsedu Združenia obcí hornej Torysy
- dve volebné obdobia bol členom revíznej komisie ZMOS

Ing. Eduard Vokál je ženatý, má štyri deti.

záujmy

Zaujíma sa o politiku, predovšetkým o regionálny rozvoj, tiež históriu. Rekreačne športuje, obľubuje cyklistiku, turistiku a lukostreľbu.

zdroj

www.mesto.sk/lipany; Ing. E. Vokál

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.