Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Andrej Ďurkovský / parlament / regióny

Andrej Ďurkovský

Ing. Andrej Ďurkovský
poslanec NR SR, KDH, bývalý primátor hlavného mesta SR Bratislavy 2002-2010

* 5.09.1958 Bratislava
vzdelanie

2001 British Council London (intenzívny kurz anglického jazyka)
1977 - 1982 Stavebná fakulta SVŠT (dnes Slovenská technická univerzita)

životopis

Zamestnanie a funkcie:

2006 znovuzvolený za primátora Bratislavy
2002 - 2006 primátor hlavného mesta SR Bratislavy
1994 - 2002 starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
1990 - 1994 zástupca starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
1990 projektový manažér, Vasko projekčná kancelária, Viedeň, Rakúsko
1983 - 1990 hlavný projektant, Hydroconsult, š.p. Bratislava

Ďalšie funkcie:

1990 - 2002 poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
od r. 1990 člen Kresťanskodemokratického hnutia (rôzne funkcie na mestskej a okresnej úrovni)

Ocenenia
Pro defensione Slovakia

Je ženatý, s manželkou Františkou a má tri deti.

zdroj

www.bratislava.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.