Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Šufliarský / regióny

Ján Šufliarský

Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta Detva

* 4.10.1964 Detva
vzdelanie

1979 - 1983 SPŠ Dopravná, Zvolen
1983 - 1987 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, VŠDS, Žilina; špec. ekonomika železničnej dopravy

životopis

Ján Šufliarsky pracoval v rokoch 1987 - 1989 v ČSD Zvolen v prevádzkovom oddiely, ako asistent a výpravca. V rokoch 1989 - 1990 pôsobil ako plánovač a ekonóm v PPS Detva. V roku 1991 bol tajomníkom na MsNV v Detve. Nasledujúcich päť rokov (1991 - 1996) pôsobil vo funkcii prednostu Obvodného úradu v Detve a v rokoch 1996 - 1999 bol prednostom Okresného úradu v Detve.
Od roku 1999 je primátorom mesta Detva.

záujmy

šport, kultúra, folklór a ľudové umenie

zdroj

www.detva.sk; F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003. s. 497.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.