Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miklós Duray / politické strany

Miklós Duray

RNDr. Miklós Duray
poslanec NR SR, SMK-MKP

* 18.07.1945 Lučenec
vzdelanie

1988 - 1989 študijný pobyt v USA, ako geológ
1977 Prírodovedecká doktorská dizertácia z geochémie
- geológ, Univerzita Komenského

životopis

Priebeh zamestnaní:

od 2006 poslanec NR SR, SMK-MKP, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien (člen)
od r. 1999 výkonný podpredseda Strany maďarskej koalície (SMK)
1998-1999 čestný predseda SMK
od r. 1998 poslanec NR SR za SMK-MKP, člen Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
1996-2000 predseda Výboru pre stratégiu
od r. 1992 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
1990-1992 poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
1990-1998 inicioval vznik politického hnutia Spolužitie, ktorého bol predsedom do vzniku SMK
1984 opäť väznený, prepustený o rok neskôr v dôsledku amnestie
1983 trestné stíhanie bolo zastavené pod tlakom medzinárodných protestov
1982-1983 prvýkrát väznený
1979 prvýkrát bol stíhaný za svoju politickú činnosť
1978 zakladateľ Výboru na ochranu práv maďarskej menšiny v Československu, signatár občiansko-právnej deklarácie Charta 77
1968-1969 zakladateľ Zväzu maďarskej mládeže v Československu, výkonný tajomník a neskôr predseda
od r. 1965 aktívna politická činnosť

Členstvo:

1991 Svetový zväz Maďarov

Vyznamenania:

2000 Magyar örökség Díj
1999 Hűség-díj

zdroj: www.smk.sk

tvorba

Publikácie, tvorba:

Változások küszöbén, 2000 Budapest
Önrendelkezési kísérleteink, 1999 Šamorín
Csillagszilánk és tövistörek, 1993 Bratislava
Kettés elnyomásban, 1989 New York, rozšírené vydanie 1993 Bratislava
Tegnap alighanem bolondgombát etettek velünk, 1982 Chicago
Kutyaszorító I,1982, Kutyaszorító II, 1989 New York
Szlovákiai jelentés (Správa o Slovensku), 1982, Paris

zdroj

Národná rada SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.