Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Emil Pejko / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

PhDr. Emil Pejko
kvestor Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave, riaditeľ BAS

zdroj

Bratislavská vysoká škola práva

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.