Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Viera Cibáková / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Viera Cibáková

prof. Ing. Viera Cibáková CSc.
rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

* 6.08.1943 Bratislava
vzdelanie

2005 - vymenovaná za profesorku
1. 9. 1989 - vymenovaná za docentku
1965 - Vysoká škola ekonomická v Bratislave

životopis

1966 – 1995 - Ekonomická univerzita

tvorba

Vedecké monografie v domácich vydavateľstvách

 • CIBÁKOVÁ, Viera; Spoločensko-ekonomické problémy rozvoja
 • CIBÁKOVÁ, Viera; STRÁŽOVSKÁ, Elena: Podnikanie v službách a obchode
 • STRÁŽOVSKÁ, Elena; CIBÁKOVÁ, Viera; LIPIANSKA, Júlia: Podnikateľský proces. Komerčná oblast.
 • STRÁŽOVSKÁ, Elena; CIBÁKOVÁ, Viera /25%/: Ako analyzovať
  podnikateľský proces v obchode a v službách
 • CIBÁKOVÁ, Viera: Marketing verejného sektora

  Vysokoškolské učebnice

 • CIBÁKOVÁ, Viera: Marketing. Bratislava: Fond rozvoja ľudských zdrojov
 • RUDY, Ján; CIBÁKOVÁ, Viera /32%/: Úvod do manažmentu a marketingu Učebné texty na prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov II. časť
 • CIBÁKOVÁ, Viera: Marketing v organizácii
 • CIBÁKOVÁ, Viera: Marketingová stratégia podnikania
 • CIBÁKOVÁ, Viera: Základy marketingovej stratégie podnikania
 • zdroj

  Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita, Kancelária prezidenta SR

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.