Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavel Poledňák / technika / funkcionári vedy a vzdelania

prof. Ing. Pavel Poledňák PhD.
dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

zdroj

Žilinská univerzita

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.