Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 František Alabán / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

František Alabán

prof. PhDr. František Alabán CSc.
bývalý dekan Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.