Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavol Odaloš / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Prof. PaedDr. Pavol Odaloš CSc.
dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

zdroj

Univerzita Mateja Bela

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.