Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Varinský / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Vladimír Varinský

Prof. PhDr. Vladimír Varinský CSc.
dekan Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.