Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Nemec / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

prof. Ing. Juraj Nemec CSc.
dekan Fakulty financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

zdroj

UMB - Banská Bystrica

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.