Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Prusák / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

prof. JUDr. Jozef Prusák CSc.
bývalý dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

zdroj

Trnavská univerzita

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.