Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Stanislav Párnický / funkcionári vedy a vzdelania

Stanislav Párnický

prof. Stanislav Párnický ArtD
filmový a televízny režisér, bývalý dekan Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

* 11.04.1945 Piešťany
vzdelanie

1967 VŠMU, Bratislava, odbor divadelnej réžie

životopis

Stanislav Párnický absolvoval v roku 1967 odbor divadelnej réžie na VŠMU. Po skončení štúdií krátky čas pôsobil v Divadle SNP v Martine, potom sa na dlhé roky presunul do Slovenskej televízie, kde sa stal výraznou osobnosťou televíznej tvorby. V priebehu sedemdesiatych rokov sa stal výraznou osobnosťou televíznej tvorby. Jeho práce pre televíziu ako Straty a nálezy (1972), Americká tragédia (1977), Chlapec z majera (1980), Najatý klaun (1980), Zbožňovaná (1980), Pasca (1981), Cukor (1982), Hĺbkový rekord (1980), O mužoch, ženách a deťoch (1983) vzbudili nielen záujem publika, ale boli odmenené aj na mnohých festivaloch.
Od roku 1985 prešiel na Kolibu do Slovenskej filmovej tvorby. Tam vznikli snímky Kára plná bolesti (1985), Južná pošta (1987), Šípová Ruženka (1990), ...kone na betóne (1995). Spomínané filmy výrazne ovplyvnili podobu domácej kinematografie osemdesiatych a deväťdesiatych rokov.
Realizoval tiež niekoľko projektov pre televíziu, spolupracoval aj na televíznom seriály Zborovňa a režisérsky sa ujal úspešného seriálu Ordinácia v ružovej záhrade.
V roku 1990 sa Stanislav Párnický podieľal na vzniku Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Bol prvým vedúcim Katedry filmovej a televíznej réžie a dekanom Filmovej a televíznej fakutly VŠMU.
Stanislav Párnický je členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie. Na FTF pôsobí ako pedagóg. Vyučuje predmety Režijná tvorba, Základy réžie, Teória réžie a je vedúci bakalárskych a diplomových prác.

Ocenenia:

1988 Osobitná cena Filmového festivalu pracujúcich, za film Južná pošta

tvorba

- výber -

1972 Straty a nálezy
1977 Americká tragédia
1980 Chlapec z majera
1980 Najatý klaun
1980 Zbožňovaná
1980 Hĺbkový rekord
1981 Pasca
1982 Cukor
1983 O mužoch, ženách a deťoch
1985 Kára plná bolesti
1987 Južná pošta
1990 Šípová Ruženka
1995 ... kone na betóne

zdroj

VŠMU - Bratislava, foto: internet

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.