Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Matúš / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš CSc., mim. prof.
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

zdroj

UCM - Trnava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.