Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marián Vrabko / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

prof. JUDr. Marián Vrabko CSc.
dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.